Fysiotrim

Vår Fysioterapiavdelning verkar under namnet Fysiotrim.

Fysiotrim erbjuder mångsidiga fysioterapi- och ergoterapitjänster samt friskvård; massage, fotvård och kosmetologtjänster samt motionsgrupper.

Fysiotrims personal är ett mångsidigt och professionellt team som består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare, idrottsinstruktör och fotvårdare/kosmetolog.  

Till Fysiotrim kan man komma som själv betalande med eller utan remiss.

Geritrim Nykarleby ordnar också Dahlia dagverksamhet för äldre.

RingSkicka epost

Fysioterapi och ergoterapi

Fysioterapin och ergoterapin ges för att stödja kundens hälsa och välmående genom att öka fysisk aktivitet, förbättra rörlighet och rörelseförmåga samt funktionsförmåga och arbetsförmåga.

Terapimetoderbestår av vägledning, rådgivning, terapeutisk träning, manuella terapier och fysikaliska behandlingar samt hjälpmedelstjänster.

Läs mera...
Fysiotrim

Fysioterapeutens direkt mottagning

Vid akuta rygg-, nack- och övriga besvär i stöd- och rörelseorganen. Fysioterapeutens direktmottagning ger dig möjlighet att boka tid direkt till en fysioterapeut i stället för att gå till läkaren. Fysioterapeuten undersöker och gör bedömning om eventuella åtgärder och har rätt att vid behov sjukskriva klienten högst en vecka. 

Fysioterapeutens Direktmottagning        

Pris: 68,50 €
Boka tid och fråga mera per telefon:            06-788 9054

Läs mera...

Friskvårdstjänster

Med våra friskvårdstjänster strävar vi efter att främja våra kunders välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga inom olika områden i livet.

Vårt utbud av tjänster inkluderar konditionsbesiktning i vårt Welmed-laboratorium, motionsgrupper som vattengympa och cirkelträning samt massage, fotvård och kosmetologtjänster. Vi anordnar även skräddarsydda rekreationsdagar för företag och organisationer i närområdet. För äldre erbjuder vi dagverksamhet som främjar kundens funktionsförmåga, stöder hemmaboendet samt underlättar vardagen för anhöriga och närståendevårdare i deras arbete.

Alla produkter
Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design