< Tillbaka till boka tid

Konditions besiktning

Pris från 89 € (1 besök)

Investera i din kropp!

Ett kartläggningskoncept är utvecklat för personer i arbetsför ålder medan det andra är utvecklat och utformat för äldre personer. Du kan välja 1-3 besök.

Kartläggningen utgår från dina egna förutsättningar och målsättningar. Till kartläggningen hör mätning av bl.a. följande delområden; muskelstyrka, balans, kroppssammansättning och kondition.  

På basen av de mätbara resultaten kan ett individuellt träningsprogram uppgöras. Efter en bestämd träningsperiod kan göras ett uppföljningstest där de objektivt mätbara resultaten från de båda testerna kan jämföras och således kan ändringarna i den fysiska funktionsförmågan konkretiseras.

Testpersonen erhåller ett överskådligt sammandrag av testresultaten.

Kartläggningen räcker drygt 60 minuter.

Boka tid och fråga mera per telefon: 06-7889054

Välj tid:
Välj tid:
Pris: 40€
Boka tid
Pris: 53€
Boka tid
Pris: 65€
Boka tid
Pris: 49,50€
Boka tid
Pris: 58€
Boka tid

Hos oss fungerar!

Tyky
epassi
Smarrtum
Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design