Veteran-
generationen

Stiftelsen Nykarleby sjukhem har i tiden tillkommit för att ge vård och rehabilitering åt vårt lands hedersmedborgare. Denna generation har en särskild plats i vår verksamhet.

Veterangenerationen

Tjänster

Statskontorets rehabiliteringar

Klienter med betalningsförbindelse från Statskontoret kan komma till oss för rehabilitering, intervallvård eller anstaltsvård. Till dessa hör:

- Krigsinvalider med en krigsskada på minst 10% samt deras makor
- Krigsinvalidänkor 
- Speciella gruppen. Till speciella gruppen räknas personer som tjänstgjort i vissa uppgifter under Finlands krig.

Ansökan görs till Statskontoret.

Rådgivningsservice för veterangenerationen ger också vår socialarbetare
Monika Julin
Tel: 06 788 9033 / 050-3825 257
Email: monika.julin@nykarlebysjukhem.fi

Veteranrehabilitering

En krigsveteran med maka kan komma på rehabilitering med en betalningsförbindelse från den egna kommunen. Frontveteranen behöver ha beviljats frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Veteranens funktionsförmåga påverkar rehabiliteringens längd.

Ansökan görs till den egna kommunen.

Veteranrehabilitering
lotta svärd

Lotta Svärd

Stiftelsen Lotta Svärd kan bevilja rehabilitering åt lottor och smålottor. Ansökan riktas till Lotta Svärd och kan beviljas för en rehabiliteringsperiod på 10 dagar. Inkvartering sker med full pension i dubbelrum. Under perioden undersöks du av läkare och annan specialiserad personal och får ett individuellt rehabiliteringsprogram. I programmet ingår individuella behandlingar som fysioterapi, massage, fotvård och olika tester. Det ges möjlighet att delta i sociala- och motionsgrupper samt kvällsprogram.

Ansökan görs till Stiftelsen Lotta Svärd:
https://www.lottasaatio.fi/saatio/#!/hakemukset 

Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design