Servicesedeltjänster 

Servicesedeln är ett alternativ som Österbottens Välfärdsområde erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna.

Beviljandet av servicesedel baseras alltid på en bedömningen av servicebehov. Med en servicesedel kan du välja att köpa dina tjänster från Geritrim i Nykarleby.

Serviceboende med heldygnsomsorg


Vid serviceboendet kan du få plats om du är i behov av vård dygnet runt. Vi vill ge dig en klient nära vård med fokus på ett arbetssätt som främjar funktionsförmågan och livskvaliteten.

För att ansöka behöver du eller din anhöriga fylla i ansökningsblanketten ”Ansökan om boende eller intervallvård”.

Ladda ner blanket:
https://www.sochv.jakobstad.fi/ dmsdocument/108

Servicesedelstjänster

Dahlia dagverksamhet

Vi erbjuder olika aktiviteter och gemenskap i en hemtrevlig och trygg miljö.

Dagverksamhet riktas till äldre personer som bor hemma och har nedsatt fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmågan. Målsättningen är att stöda hemmaboende och att förhindra social isolering.

Vi ordnar aktivitetsgrupper och motionsgrupper utgående från deltagarnas individuella behov och önskemål. Programmet kan innehålla bland annat sittgymnastik, allsång, frågesport, minnesträning, bingo och samvaro. Lunch och kaffe serveras under dagens lopp.

Servicehandledningen fattar beslut över beviljande av dagcenter besök.

Kontakta servicehandledningentel: 06 786 2660 (vard. 8:30 - 11:30).

Mera information: https://www.sochv.jakobstad.fi/aldre/stodtjanster-for-aldre/dagverksamhet

Kontakta oss per telefon: 06-7889053eller e-post: margit.rajakangas@nykarlebysjukhem.fi

Närståendevård, avlastning i hemmet

Hjort
Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design