Mångproffessionell
rehabilitering

Vår mångprofessionella vård och rehabilitering utgår från en helhetssyn med planering utgående från dina individuella behov. Träningen syftar till att du ska återfå förlorade funktioner eller till att du får stöd att hitta nya livsmål.

Vårdpersonalen finns till förfogande dygnet runt. Kosten är en viktig del i tillfrisknandet och vårt engagerade rehabiliteringsteam hjälper dig också att bearbeta den stress som sjukdom kan medföra. Målet är att komma tillbaka till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Tjänster

Vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse

Vård- och rehabilitering efter sjukhusvistelse


För vem?

-     Klienter från Österbottens välfärdsområde som behöver rehabilitering innan utskrivning till hemmet
-     Klienter från andra kommuner som har betalningsförbindelse
-     Självbetalande

Vi erbjuder:

-      Grundvård, sjukvård och rehabiliterande tjänster
-      Mångprofessionell vårdplanering (läkare, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut)
-      Individuell fysioterapi eller ergoterapi
-      ADL-träning av rehabiliteringskunnig vårdpersonal eller ergoterapeut.
-      Kinestetik certifierad enhet.
-      Motionsgrupper och sociala grupper.
-      Laboratorieprover, även venprover enl. ordination
-      Medicinsk luft och syre i alla rum
-      I.v medicinering eller blodtransfusion vid behov via hemsjukhuset
-      Planering och ordnande av stödtjänster inför utskrivning till hemmet

Medicinsk rehabilitering

Medicinsk rehabilitering är ämnad för personer med funktionsnedsättning pga. sjukdom eller skada, t.ex. efter stroke eller skada/sjukdom i rörelse- och/eller cirkulationsorganen.

Deltagandet i rehabiliteringen förutsätter att du inte längre är i behov av akut vård . Vi erbjuder behovskartläggning med högteknologisk mät apparatur och tester. Utvärdering av funktionsförmågan samt hjälpmedelsutredning utförs av specialiserad personal som läkare, psykolog, sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut.

Till den medicinska rehabiliteringen kommer man med betalningsförbindelse eller remiss från bassjukvården, specialsjukvården, FPA eller försäkringsbolag.

Medicinsk rehabilitering
Kela / FPA

FPA

FPA individuell rehabilitering är avsedd för vuxna som har en mångfasetterad symtombild och därför behöver individuell rehabilitering. För rehabiliteringen ansvarar ett mångprofessionellt team som består av specialistläkare, sjukskötare, fysioterapeut, psykolog och socialarbetare. Rehabiliteringen är kostnadsfri och resorna ersätts via FPA. Rehabiliteringsperiodens innehåll baserar sig på dina individuella behov och mål.

Vi tar emot klienter över 18 år som beviljats rehabilitering via FPA till följande linjer:

1. Multiprofessionell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar.

2. Multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdomar

Läs mera / ansök...
Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design