< Tillbaka till boka tid

Dahlia dagverksamhet

Vi erbjuder olika aktiviteter och gemenskap i en hemtrevlig och trygg miljö.

Dagverksamhet riktas till äldre personer som bor hemma och har nedsatt fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmågan. Målsättningen är att stöda hemmaboende och att förhindra social isolering.  

Vi ordnar aktivitetsgrupper och motionsgrupper utgående från deltagarnas individuella behov och önskemål. Programmet kan innehålla bland annat sittgymnastik, allsång, frågesport, minnesträning, bingo och samvaro. Lunch och kaffe serveras under dagens lopp.

Servicehandledningen fattar beslut över beviljande av dagcenter besök.

Kontakta servicehandledningentel: 06 786 2660 (vard. 8:30 - 11:30).

Mera information:

https://www.sochv.jakobstad.fi/aldre/stodtjanster-for-aldre/dagverksamhet

Kontakta oss per telefon: 06-7889053

eller e-post: margit.rajakangas@nykarlebysjukhem.fi

Välj tid:
Välj tid:
Pris: 40€
Boka tid
Pris: 53€
Boka tid
Pris: 65€
Boka tid
Pris: 49,50€
Boka tid
Pris: 58€
Boka tid

Hos oss fungerar!

Tyky
epassi
Smarrtum
Stiftelsen Nykarleby Sjukhem 2022
Web design by KeKu Design